Příprava rozpočtu

(volitelné, ale doporučené) Připravíme vám kompletní rozpočet stavby, a tak vám neunikne nejmenší detail

Dokončení projektové dokumentace

Dopracujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zapracování podmínek všech dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury.

Tvorba projektové dokumentace

Zapracujeme projektovou dokuemntaci do fáze pro vyjádření dotčených orgánů a vlastníků technické infrastrukturuy (např. ČEZ, VAK, Cetin apod.). Získáme pro vás veškerá potřebná stanoviska.