Dopracujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zapracování podmínek všech dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury.