Provedeme předprojektovou přípravu, v rámci které podchytíme veškeré možné problémy hned za začátku