Zapracujeme projektovou dokuemntaci do fáze pro vyjádření dotčených orgánů a vlastníků technické infrastrukturuy (např. ČEZ, VAK, Cetin apod.). Získáme pro vás veškerá potřebná stanoviska.