(volitelné, ale doporučené) Vypracujeme pro vás prováděcí dokumentaci podle které budete postupovat při realizaci