DNZ Kyjovice-Přístavba a úpravy domu č.p. 104

Domov Na zámku v Kyjovicích. Jednalo se o rekonstrukci stávajícího a přístavbu nového objektu č.p.104. Bylo nutno zachovat stávající historický charakter, jak rekonstruované, tak nové části. Práce byly provedeny v období let 2009-2010. Odbytová hodnota díla cca 27 mil. Kč.