Porovnání typového projektu


Stavební dokumentace(včetně statických
výpočtů
a vnitřních rozvodů TZB)

Osazení domu na pozemek
(polohově a výškově)

Projekty přípojek inženýrských sítí

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Požárně bezpečnostní řešení

Hydrogeologický průzkum

Radonový průzkum

Geodetické zaměření
(polohopis a výškopis)

Dopravní řešení 

Oplocení

Inženýrská činnost
(jednání s úřady, sestavování žádosti atd.)

Kompletace a tisk

Další náležitosti dle konkrétního případu
(studie osvětlení, oslunění a zastínění,
hluková studie atd.)


Projekt na míru 

doporučujeme!

Typový projekt

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku

Zavolejte nám na +420 733 746 292 nebo nám nechejte vzkaz