Porovnání typového projektu

Typový projekt - 29 990,- 

Stavební dokumentace (včetně statickcýh výpočtů a vnitřních rozvodů TZB)


Požárně bezpečnostní řešení

Projekt bez kompromisů

Stavební dokumentace (včetně statickcýh výpočtů a vnitřních rozvodů TZB)


Požárně bezpečnostní řešení


Osazení domu na pozemek (polohově a výškově)


Projekty přípojek inženýrských sítí


Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu


Průkaz energetické náročnosti budovy


Hydrogeologický průzkum


Radonový průzkum


Geodetické zaměření (polohopis a výškopis)


Dopravní řešení 


Oplocení


Inženýrská činnost (jednání s úřady, sestavování žádosti atd.)


Kompletace a tisk


Další náležitosti dle konkrétního připadu (studie osvětlení,
oslunění a zastínění, hluková studie atd.)


Komplexní řešení bez kompromisů

Doporučujeme

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku

Zavolejte nám na +420 733 746 292 nebo nám nechejte vzkaz