TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Zakoupením typového projektu rodinného domu nevlastníte kompletní dokumentaci k podání žádosti o vydání stavebního povolení


Stavební dokumentace (včetně statickcýh výpočtů

a vnitřních rozvodů TZB)

Osazení domu na pozemek (polohově a výškově)

Projekty přípojek inženýrských sítí

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Požárně bezpečnostní řešení

Hydrogeologický průzkum

Radonový průzkum

Geodetické zaměření (polohopis a výškopis)

Dopravní řešení 

Oplocení

Inženýrská činnost (jednání s úřady, sestavování žádosti atd.)

Kompletace a tisk

Další náležitosti dle konkrétního připadu (studie osvětlení, oslunění a zastínění, hluková studie atd.)

Projekt na míru 

Typový projekt

Pouze stavební dokumentace a požární zpráva