+420 596 134 678

Váš partner pro úspěšný projekt

stavmoravia-logo
stavmoravia-logo

Váš partner pro úspěšný projekt

O nás

Společnost STAV MORAVIA spol. s r.o. je ryze českou projekční a stavební firmou, která byla založena v roce 1993. 

V současnosti se zaměřujeme zejména na komplexní projekci pozemních staveb, z hlediska stavební činnosti pak na realizaci střech a lehkých obvodových plášťů.

Náš tým

Projekce pozemních staveb​
Jsme schopni zabezpečit celý proces přípravy stavby od počáteční architektonické studie přes všechny následné stupně projektové dokumentace. V případě stavebních úprav provádíme také kompletní pasportizaci budov, na kterou jsme vybaveni speciální technikou.​
Poskytujeme komplexní stavební služby v oblasti přípravy a realizace pozemního stavitelství.
Inženýrská činnost
Jsme vaším partnerem ve všech fázích povolovacího procesu a stavebního řízení. S naší inženýrskou činností zajistíme veškerou komunikaci s dotčenými orgány, správci sítí a účastníky řízení. Od úvodního územního řízení až po získání stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí vám poskytujeme odbornou reprezentaci a zastupování. Jsme vaším spojením se stavebním úřadem a dalšími institucemi, abychom vám zajistili hladký průběh celého procesu a maximální efektivitu.
Poskytujeme komplexní stavební služby v oblasti přípravy a realizace pozemního stavitelství.
Dotace
Nabízíme posouzení na získání podpory dotačního titulu Nová zelená úsporám. V případě, že je Váš záměr reálný, jsme připraveni Vám zajistit komplexní soubor služeb od posouzení záměru, vypracování studie a vyšších stupňů projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, technický a autorský dozor až po dotační management související s čerpáním dotace. Garantujeme 100% úspěšnost.
Poskytujeme komplexní stavební služby v oblasti přípravy a realizace pozemního stavitelství.
Stavební činnost
Naše odborná praxe v oblasti realizace střech, TZB (voda a topení) a lehkých obvodových plášťů se rozvíjí již více než 30 let. Specializujeme se na poskytování kompletních služeb v těchto oblastech, přičemž se neustále snažíme přinášet inovativní a kvalitní řešení. Naše dlouhodobé zkušenosti nám umožňují být vaším důvěryhodným partnerem pro realizaci střech a lehkých obvodových plášťů.
Poskytujeme komplexní stavební služby v oblasti přípravy a realizace pozemního stavitelství.
Previous
Next

Otázky a odpovědi

Zde naleznete časté zodpovězené otázky investorů, v oblasti rodinných domů.

Kompletní projektová dokumentace pro novostavbu rodinného domu ve stupni pro společné povolení (DÚR+DSP) vč. inženýrské činnosti a nezbytných průzkumů pozemku nedostanete pod hranici 150.000,- Kč bez DPH. Cena projektu však musí být vždy stanovena individuální kalkulací, nejlépe na základě studie – proto si prosím před zahájením samotného technického projektování nechte zpracovat studii, která rozsah stanoví a na základě které bude možné objektivní položkové nacenění projektové dokumentace dle požadovaných stupňů. Třeba zjistíte, že máte možnost získat po vlastní ose hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření nebo máte kamaráda, který vám umí zpracovat určité profese. I toto jsou faktory, které výslednou cenu ovlivní.

Budete-li chtít řešit stupeň projektu pro provedení stavby (DPS), je cena vždy téměř dvojnásobná oproti stupni DÚR+DSP. Je to dáno zejména profesemi – např. zdravotechnika, topení, vzduchotechnika, silnoproud, slaboproud apod., které musí řešit naprostou podrobnost, aby bylo možné provést výkaz výměr a rozpočet stavby, což u stupně DÚR+DSP není dle legislativy potřeba. Do ceny projektu se může přidat také další položky nespecifikované stavebním zákonem, jako je např. projekt designu interiéru, projekt zahradní architektury, projekt wellness apod., což projekt samozřejmě sice nadvýší, ale ušetří starosti i peníze při realizaci stavby.

Stupeň dokumentace určuje míru detailnosti projektové dokumentace. Pokud uvážíme modelový příklad projektu novostavby rodinného domu, nejčastěji využijete stupeň DÚR+DSP, tedy dokumentaci pro společné povolení, kterou stavbu umísťujeme a povolujeme. Rozsahem je tato dokumentace dostačující pro úředníky a pro klienty, kteří se mírně ve stavebnictví orientují, dům chtějí realizovat svépomocí a na dílčí části stavby poptat specializované firmy či živnostníky. Obecně se podle této dokumentace nemá stavět, resp. má sloužit výhradně pro povolovací proces. S touto filozofií se nicméně neslučujeme a snažíme se klientovi vytvořit řádný podklad, aby se i dle této dokumentace dalo postavit – což se nám v praxi u rodinných domů již nespočetněkrát úspěšně podařilo.

Pokud chcete mít podrobnou dokumentaci určenou k samotné realizaci a ušetřit si starosti při výstavbě, budete muset sáhnout ke stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), která svou podrobností umožní zpracování přesné položkové kalkulace a výkazu výměr tak, ať ho můžete zaslat v rámci výběrového řízení stavebním firmám. Klíčový rozdíl oproti dokumentaci pro společné povolení (DÚR+DSP) je v profesích – např. zdravotechnika, topení, vzduchotechnika, silnoproud, slaboproud apod. Tyto profese dle dokumentace DÚR+DSP nelze nacenit, neboť jsou pouze ve schématu, zatímco v dokumentaci DPS už musí být zpracovány ve vší podrobnosti s kompletními dimenzemi a výpočty. Nedílnou součástí jsou pak dílčí rozpočty těchto profesí, které jsou následně zahrnuty v celkovém rozpočtu odevzdaném klientovi

Jakmile je zpracovaná dokumentace minimálně ve stupni pro stavební/společné povolení, lze začít vyřizovací kolečko na úřadech. Standartně se začíná žádostmi o vyjádření k dokumentaci u dotčených orgánů státní správy, tzv. DOSS (např. hasiči, hygiena, ochrana ZPF, ochrana životního prostředí, …), a vlastníků technické infrastruktury (např. ČEZ, SmVaK,…). Tyto vyjádření vč. dílčích zapracování podmínek trvají cca 30-60 dní. Následně lze žádat o společné povolení na příslušném stavebním úřadě. V této fázi můžeme jít v případě rodinného domu dvěma cestami – buďto zvolíme formu rozhodnutí, které může trvat až 90 dní; nebo formu souhlasu v případě, že získáme souhlas sousedů a splníme všechny náležitosti – stavební úřad vydá souhlas do 30 dnů. Výsledek obou forem je nicméně stejný – obdržíte štítek „STAVBA POVOLENA“.

Nemusíte, vše v oblasti projekce dovedeme zařídit za vás. Občas se však setkáváme s tím, že si investor umí zajistit např. inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření či jiné nezbytné části projektu.

Nemusíte! Napište nám vaši představu spolupráce a zkusíme se dohodnout.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

Právě připravujeme, pro okamžité  info nás telefonicky kontaktujte.

STAV MORAVIA spol. s r.o.
Jirská 570/30,
702 00 Ostrava-Přívoz,    
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655
KDE NÁS NAJDETE
KONTAKT
PROJEKCE ⬇️
Ing. Adam Feikus
Tel. 733 746 292
e-mail: afeikus@stavmoravia.cz
STAVEBNÍ PRÁCE ⬇️
Tomáš Feikus
Tel. 603 417 618
e-mail: feikus@stavmoravia.cz

© 2023 STAV MORAVIA spol. s.r.o. | powered by ejthbit